Eugenie Bouchard / Sharon Fichman vs Nadiya Kichenok / Abigail Spears