Kai Breitbach / Mark Simons vs Karol Drzewiecki / Szymon Walkow